Thông Báo

 • VAF xin thông báo rằng kể từ ngày 17 tháng 5 năm 2016. Cô Kim Burke hay Phong Thu va QGNT Heritage không còn là thành viên của VAF nữa.  Xin xem nội dung thông báo …
 • Thông báo về hoạt động của VAF trong 8 năm qua cùng những thành quả mà hội VAF đã đạt được . Đồng thời VAF cũng xin nêu ra phương hướng đang và sẽ làm việc trong tương lai sắp tới.   Xem nội dung thông báo ….

 

 • Đại Sứ Ted Osuis báo cáo về quá trình tu sửa NTQD Biên Hòa đến Chủ Tịch Edward Royce và Dân Biểu Lowenthal. Ông Đại Sứ cũng đồng thời đề cập đến vấn đề cho phép hội VAF tham gia vào quá trình tự sửa.  Xem nội dung lá thư…
 • Lá thư của dân biểu Lowenthal ủng hộ và hối thúc Ngoại Trưởng Hoa Kỳ John Kerry trong cuộc họp sắp tới với chính quyền Việt Nam về tiến trình tu sửa nghĩa trang Quân Đội Biển Hòa. Xem nội dung lá thư…

 

 • VAF xin thông báo về kết quả trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa từ ngày 19 tháng 4 năm 2014 đến ngày 27 tháng 11 năm 2014 như sau. Xem thông báo …

 

 • Lá Thư của chủ tịch Edward Royce vào ngày 1 tháng 3 năm 2014 hối thúc sự ủng hộ của Đại Sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam David Shear cho chương trình trùng tu NTQD Biển Hòa của hội VAF. Xem nội dung lá thư… Ambassador Shear letter
 • Hội Vietnamese American Foundation (VAF) và Gia Đình Tử Sĩ Việt Nam Cộng Hoà đã gửi lá thư tới hai vị bộ trưởng quốc phòng, ông Chuck Hagel và bộ trưởng ngoại giao, ông John Kerry xin hai vị can thiệp vào việc trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà.  Kính xin quý vị tiếp tay phổ biến rộng rãi.  Chân thành cám ơn sự phổ biến của quý vị. Xem nội dung lá thư…

 

 • Liên quan đến tin đồn về việc giải toả NTQDBH. VAF xin xác nhận như sau:  Xem tiếp

 

 • Thông báo của VAF về chuyến viếng thăm NTQDBH vào ngày 28 tháng 7 năm 2013.  Xem tiếp

 

 • VAF xin gủi đến gia đình cựu quân nhân VNCH và qúy vị những hình ảnh mới nhất về Nghĩa Dũng Đài của nghĩa trang Quốc Gia Quân Đội Biên Hòa. Xem hình ảnh…

 

 

 • Liên hội cựu quân nhân bắc California xin trân trọng thông báo về việc sẽ tổ chức một buổi hội thảo về việc trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa. Xem nội dung thông báo…

 

 • Hội Vietnamese American Foundation (VAF) và Gia Đình Tử Sĩ Việt Nam Cộng Hoà đã gửi lá thư tới hai vị bộ trưởng quốc phòng, ông Chuck Hagel và bộ trưởng ngoại giao, ông John Kerry xin hai vị can thiệp vào việc trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà.  Kính xin quý vị tiếp tay phổ biến rộng rãi.  Chân thành cám ơn sự phổ biến của quý vị. Xem nội dung lá thư…

 

 

 • Thông báo của VAF về việc đi dời hài cốt của ngôi mộ tập của Tử Sỹ VNCH. Xem thông báo…

 

 

 • Liên hội cựu quân nhân bắc California xin trân trọng thông báo về việc sẽ tổ chức một buổi hội thảo về việc trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa. Xem nội dung thông báo…

 

 • Cọc 4D giải phóng mặt bằng bên trong NTQDBH đã được chánh quyền địa phương nhổ đi. Xem tiếp ….

 

 • Ngày 17 tháng 4 năm 2013, VAF đã liên hệ với tòa đại sứ Việt Nam ở Washington để tìm hiểu về việc GPMB ở NTQDBH. VAF xin thông báo về sự việc như sau. Xem nội dung thông báo ….

 

 

 • Thông báo của VAF về việc đi dời hài cốt của ngôi mộ tập của Tử Sỹ VNCH. Xem thông báo…

 

 • Thông báo của ông Nguyễn Đạc Thành, chủ tịch hội VAF về chuyến đi Việt Nam của ông trong nỗ lực trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hòa. .Xem nội dung bản thông báo ….