Hình ảnh NTQDBH Ngày 29 tháng 3, 2018

Ngày 29 tháng 3, 2018 ông Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Daniel J Kritenbrink đã hướng dẫn phái đoàn thăm Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa. Thành phần phái đoàn gồm có: Ông Đại Sứ Daniel J Kritenbrink, bà Mary Tarnowka, Tổng Lãnh Sự Mỷ tại Saigon –  Đại tá Tôn Thất Tuấn Tùy Viên Quốc Phòng và Ông Phạm Huy Khuê đại diện VAF. Giám Đốc Sở Ngoại Vụ, Đại Diện chánh quyền tỉnh Bình Dương đã tiếp và hướng dẫn phái đoàn thăm Nghĩa Trang, Cổng Tam Quan, Đền Tử Sĩ và Ngôi Mộ Tập Thễ khoảng 200 Chiến Sĩ VNCH đã hi sinh trong ngày 30/4/1975. Ngôi mộ đã được xây có vòng rào bao bọc chung quanh, có cổng vào và có công nhân trường Dạy Nghề Đồng An quét dọn, nhang khói mỗi ngày rất ấm cúng.