Liên Lạc

Thư từ bằng đường bưu điện / Postal mail address:

The returning casualty

1117 Herkimer Street

Houston, TX 77008  USA

 

Email:

Ông Nguyễn Đạc Thành: tdn.vaf@gmail.com

Trưởng nhóm GDTS, Chiêu Nguyễn: gdts.info@gmail.com

 

Điện thoại / Telephone:

832.725.3231 (Ông Nguyễn Đạc Thành)

 

Fax:

713.522.2194