Thông báo của VAF về việc giải phóng mặt bằng bên trong NTQDBH

VAF – Vietnamese American Foundation

VIETNAMESE AMERICAN FOUNDATION 1117 Herkimer, Houston, TX 77008


THÔNG – BÁO

Kính thưa Quý Vị.

VAF chúng tôi trân trọng thông báo đến Quý Vị tin tức sau:

VIETNAMESE AMERICAN FOUNDATION (viết tắt là VAF) được biết huyện Dĩ An tỉnh Bình Dương đang có kế hoạch giải phóng con đường xuyên qua Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, nay đã đổi tên là Nghĩa trang Nhân Dân Bình An. Một toán nhân viên của huyện Dĩ An đã vào trong Nghĩa Trang, cắm cọc giải phóng mặt bằng, cắt một phần đất LOT D của Nghĩa Trang.

VAF đang liên lạc và làm việc với Bộ Ngoại Giao Việt Nam, Tòa đại sứ Viet Nam tại Washington DC, đề nghị ngừng ngay việc giải phóng mặt bằng và chuyển công trình phóng con đường ra ngoài Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà.

VAF đã và đang làm việc với Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ, ông Tổng Lãnh Sự Lê Thành Ân về việc giãi quyết sự việc nghiêm trọng nêu trên.

VAF hi vọng đây chỉ là kế hoạch của địa phương, không phải chủ trương của chính phủ , mọi việc sẽ được giải quyết ổn thỏa. VAF tiếp tục làm việc và tường trình diễn tiến trên trang website: http://www.tinhdongdoi.org

Houston ngày 13 tháng 4 năm 2013
TM. BCH Vietnamese American Foundation
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐẠC THÀNH