Returning Casualty

The Returning Casualty là một chương trình của hội Vietnamese American Foundation. Ông Nguyễn Đạc Thành là người đã lập ra  tổng hội Vietnamese American Foundation (VAF) vào năm 2003. Hội VAF cũng đã được biết với tên gọi là tổng hội HO ở Houston hay Mutual Assistance Association of HO. Là một cựu Thiếu Tá trong quân lực Việt Nam Cộng Hoà, và cũng là người may mắn sống sót trong trại tù cải tạo. Ông đã giúp cho rất nhiều người cùng hoàn cảnh với ông được đến tị nạn tại Hoa Kỳ theo chương trình nhân đạo vào đầu thập niên 1980, và đã giúp họ thích nghi với cuộc sống mới tại đây. Từ lời hứa với những người bạn tù lúc còn trong trại tù cải tạo, tháng 12 năm 2006, ông Nguyễn Đạc Thành đã thực hiện lời hứa của mình bằng việc lâp ra chương trình The Returning Casualty nhằm tìm kiếm và đưa hài cốt của những Tử Sĩ trở về với gia đình sau nhiều năm nằm lại nơi rừng hoang núi lạnh.

Chủ trương hoạt động của chương trình là:

  • Tìm kiếm và định vị mộ phần các Tử Sĩ VNCH đã từ trần tại các trại “cải tạo”.
  • Trợ giúp thân nhân Tử Sĩ ở trong và ngoài nước bốc mộ người quá cố.
  • Vận động việc cải táng các ngôi mộ không có thân nhân.

Hoạt động thiện nguyện của chương trình được tiến hành như sau:

  • Thăm dò các thủ tục hành chánh cần thiết ở Việt Nam để có thể hoạt động một cách chính thức, công khai ở trong nước.
  • Tiến hành công việc tìm kiếm và bốc mộ các trường hợp có thân nhân yêu cầu.
  • Thiết lập danh sách tử sĩ ở toàn thể các trại cải tạo.
  • Thành lập Hội Gia Đình Tử Sĩ VNCH để tạo điều kiện hỗ tương thiết thực cho các gia đình đối tượng của chương trình.
  • Tiến hành việc bốc mộ và cải táng hài cốt những tử sĩ đã được định vị mộ phần.

Mục tiêu của chương trình bao gồm:

  • Xác định vị trí hài cốt của những Tử Sĩ đã bị bỏ rơi trong những trại tù cải tạo và đưa họ về với gia đình.
  • Tu sửa lại nghĩa trang Biên Hoà (tên gọi trước đây, nay được gọi là Nghĩa trang Bình An) nơi yên nghỉ của hàng chục ngàn quân nhân Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh.