Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa

VAF – Vietnamese American Foundation

Nghiã Trang Quân Đội Biên Hoà là dấu tích còn lại cuả Quân Lưc Việt Nam Cộng Hoà đã và đang được chỉnh trang tu bổ. Mộ phần cuả các anh hùng Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà đang được trùng tu, và Anh Linh các Tử Sĩ đã đang được nhang khói sau hơn 37 năm lạnh lẽo hoang vu. Dưới đây là một số hình ảnh về quá trình trùng tu NTQDBH