Hình ảnh 214 ngôi mộ thuộc Lot B4 – B5 đã được trùng tu.

hinhanh214ngoimothuoclotB4andB5da trungtu hinhanh214ngoimothuoclotB4andB5da trungtu-1 hinhanh214ngoimothuoclotB4andB5da trungtu-2 hinhanh214ngoimothuoclotB4andB5da trungtu-3