Thư Mời Đại Hội VAF

VAF gởi thư mời Đại sứ  Hoa Kỳ  tại Hà Nội, ông Daniel J Kritenbrink   tham dự Đại hội và thư đáp nhận lời mời của Toà Đại sứ Hoa Kỳ gởi đến VAF.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *