Category Archives: Uncategorized

Thư Mời Đại Hội VAF

VAF gởi thư mời Đại sứ  Hoa Kỳ  tại Hà Nội, ông Daniel J Kritenbrink   tham dự Đại hội và thư đáp nhận lời mời của Toà Đại sứ Hoa Kỳ gởi đến VAF.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hinh anh moi cua nghia trang

This gallery contains 53 photos.

Một Số Hình Ảnh mới Nhất của NTQDBH do một thân hữu vừa trở về Việt Nam , đến thăm NTQDBH gởi tặng:

More Galleries | 1 Comment