Author Archives: Tuan Le

Thư Mời Đại Hội VAF

VAF gởi thư mời Đại sứ  Hoa Kỳ  tại Hà Nội, ông Daniel J Kritenbrink   tham dự Đại hội và thư đáp nhận lời mời của Toà Đại sứ Hoa Kỳ gởi đến VAF.

Posted in Uncategorized | Leave a comment